X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 11 مهر‌ماه سال 1386
حالشو ببرید

در این هجوم بی کسی , پروانه بودن اشتباس,عاشقی اشتباس ,عشق دروغ است, ولی زندگی هنوز زیبایت !!!
 
=======================================

خدا به تو 2 تا پا داد تا با اونها راه بری!! 2 تا دست داد تا نگاه داری!! 2 تا گوش داد تا بشنوی!! 2 تا چشم داد تا ببینی!! ولی چرل فقط یک قلب داد؟!؟!؟!.....چون قلب دوم تو رو به کسی دیگر داد تا اونو پیدا کنی!!!
 
=======================================

این رو بدون که توی این دنیا یک قلب هست که فقط به خاطر تو میطپه و اون قلب خودته.
 
=======================================

تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست, چون اول امتحان می گیره بعد درس میده....

=======================================

وفا را از درخت بیآموز که سایه از سر هیزم شکن هم بر نمی دارد...

=======================================

عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر یا بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا!!!

=======================================

 20 بار دیدمت. 19 بار بهت خندیدم. 18 بار به من اخم کردی.17 بار از دستم خسته شدی ولی 16 بار دیگه سعی کردم. و 15 جمله عاشقانه رو 14 بار به 13 زبان و 12 لهجه و 11 روز و روزی 10 بار به کمک 9 نفر به تو گفتم.اما تو 8 بار قهرکردی.7 بار صورتتو از من برگردوندی و من 6 بار برات مردم .5 بار قربونت رفتم و 4 بار نازتو کشیدم .تو 3 بار ناز کردی و 2 بار خندیدی و جونموبه لبم رسوندی تا یک بار بگی دوستم داری!!!

=======================================

اگه کسی بهت روزی یک SMS داد بدون به یادته, اگه دو تا زد بدون دوستت داره , اگه سه تا زد بدون عاشقته , اگه  چهار تا زد بدون می خوادت , اگه پنج تا زد مطمن باش دیگه کرم داره!!!
 
=======================================

"عشق" از "دوستی" پرسید :تفاوت من و تو در چیست؟ "دوستی" گفت: من افراد را به سلامی آشنا می کنم ولی تو با نگاهی...... و من آنان را با دروغی جدا می کنم ولی تو با مرگ!!!!

=======================================

مردی , همه شب بر سر بیماری گریست... چون روز بشد , مرد بمرد و بیمار بزیست...!!

 =======================================

معرفت را باید از سیگار یاد بگیرید , با اینکه که میدونه بعد از اینکه تموم شد زیر پا لهش می کنی ولی بازم تا آخرش به پات می سوزه