X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386
عاشقانه ها

 

عزیزم زندگی همیشه بهار نیست

گاهی ابر خزان بر آن سایه می افکند

و دست بی وفایی روزگار با وفا ترین دوستان

را از هم جدا می کند

اگر روزی چنین شد تو نیز به این نوشته بنگر

وبخاطر خاطراتم اشک بریز...؟

زندگی زیباست عشق رویاست محبت تنهاست دوستی از همه والاست

از آن زمانی که هنر دوستی را فهمیدم فقط تو را می بینم

که تکه گاهی از محبت هستیم و من در این میان

چون پرندگان آشیان گم کرده در جستوجوی پناهگاه مطمئن تو را یافتم

دوری ات را نمی توان تحمل کرد ولی چه توان کرد

که رسم روزگار چنین است

 

-----------

 

هرگز تو را فراموش نخواهم کرد

آری
در مرگ آورترین لحظه های انتظار
                

زندگی را در رویاهای خویش دنبال کنم
رد رویاها
 و در امید ها
 

اگر ابرها گریستن را فراموش کنند
               

اگر پرندگان پرواز را فراموش کنن
 

اگر انسانها محرومحبت را فراموش کنن
                

من هرگز تو را فراموش نمی کنم

برای رسیدن به تو سوگندها نوشتم بروی گلبرگ های زیبای گل شقایق

وحال برای رسیدن به جدایی اشکم را با یاد تو می ریزم و عشقم را با یاد

شقایق پرپر می کنم تا فراموش کنم لحظه های با تو بودن را

 

----------

 

روز به خورشید عادت دارد٫ شب به ماه و ستاره ها...
شاخه ها به بهار٫ میوه ها به تابستان...
کشتیها به دریا٫ ماهیها به رود...
پنجره ها به گشوده شدن٫ به کمى هواى تازه...
بادبان افراشته به بادها عادت دارد
ارس به سیلهاى خروشان ...
آئینه به زیبایى...
شانه به گیسو...
انسان غریب به وطن عادت دارد...
کوهها به مِه...
روزها ی جدایی به من....
من به تو....

-----------

 

بی تو چگونه باورم شود
برگهای زرد باغ دوباره سر سبز می شود
ای مسافر همیشگی بی تو من به انتها رسیده ام
از کدام آشنایی
از کدام عشق با تو گفتگو کنم
من به سوگ عاطفه ها نشسته ام
بی هدف به هر طرف کشیده می شوم
به یاد تو عزیز سفر کرده
از چشمم چون اشک سفر کردی بی تو چه کنم

 

------------

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟ . بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند